In navolging van de Rotterdamse ambitie om in 2030 circulair te zijn, gaan de kinderen uit groep 3 tot en met 8 aan de slag met het thema ‘Wat is afval?’. Zij leren in vier lessen (tuinles, kookles, techniek en filosofie) verschillende soorten afval herkennen, scheiden, composteren, recyclen en repareren. Vrijdag 9 oktober wordt de week met duurzame lessen afgesloten met een feestelijke opening van de nieuwe educatieve tuin bij OBS de Globe in de Tarwewijk.

Afval in de lessen van 5 tot en met 9 oktober

Vakmanstad werkt het hele schooljaar samen met de scholen OBS de Globe in de Tarwewijk en KBS Elisabeth in Carnisse met het lesprogramma Doen-denken. In álle lessen ligt de focus op het aanleren van een duurzame en gezonde leefstijl. Maar de week van 5 tot en met 9 oktober wordt extra bijzonder door het thema ‘Wat is afval?’ centraal te stellen.

Composthoop
Composthoop onderzoeken in de tuinles. Foto Hayat Nagous.

De kinderen van groep 3 tot en met groep 8 gaan deze week:

  • afval scheiden in de keuken. Er worden nieuwe afvalscheidingscontainers in de leskeukens geplaatst en het GFT gaat naar de composthoop. Kinderen mogen van thuis afval meenemen voor de composthoop en de nieuwe containers.
  • in de tuin- en natuurles verschillende soorten afval herkennen en scheiden op straat. In de tuin moet de composthoop omgespit worden. De verse compost wordt uitgebreid bestudeerd en de voedselrijke compost die klaar is voor hergebruik gaat terug in de grond van de moestuin bij school. Dan hebben de kinderen alle stappen van compostverwerking doorlopen.
  • in de techniekles afval gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Recycling en duurzame energie zijn de projecten waar de kinderen mee aan de slag gaan. Maar niet alles wat kapot is hoeft gerecycled te worden! Want repareren kan ook gewoon, als je leert hoe dat moet.
  • in gesprek over de waarde van afval. Het antwoord op de vraag ‘Wat is afval?’ lijkt eenvoudig, maar in de filosofieles beloofd dat een heuse hersenkraker te worden.

Doordat leerlingen in één week vanuit verschillende lessen over afval leren gaan zij de verbanden zien in het ecosysteem waar ook zij onderdeel van uitmaken.

Officiële opening educatieve tuin OBS de Globe

De tuin bij de Globe in volle bloei
De nieuwe tuin bij OBS de Globe. Foto Hans Clauzing.

Aan de Blankenburgstraat hebben Vakmanstad en OBS de Globe een nieuwe educatieve tuin aangelegd. Een lestuin waar leerlingen een moestuin leren onderhouden, bloemen voor bijen en vlinders zaaien, compost verwerken, insecten bestuderen en zorg dragen voor hun directe omgeving. Door deze tuin kunnen kinderen het hele jaar door duurzaam onderwijs krijgen! De tuin is gerealiseerd door een samenwerking tussen Vakmanstad en OBS de Globe, met steun van de gemeente Rotterdam en de Rabobank. De tuin zou op vrijdag 9 oktober officieel geopend worden. In verband met de verscherpte coronamaatregelen hebben we de bijeenkomst gecanceld. Momenteel wordt hard gewerkt aan een alternatief. Daarover later meer!

Wilt u meer informatie over de activiteiten in onze Week van de Duurzaamheid?

Neem dan contact op met Suzanne Hijstek

Bel 010-440 8500 of stuur een email naar suzanne@vakmanstad.nl