LOB-Media-4

Sturen op loopbaanoriëntatie

LOB Medialeren

LOB Medialeren is een lesprogramma waarin vmbo leerlingen zeven films maken om te reflecteren op hun talenten en mogelijkheden. De film wordt gebruikt in de LOB-gesprekken met ouders en mentor. Het lesprogramma is het resultaat van een driejarige samenwerking tussen Vakmanstad, SKVR en RVC de Hef.

Het panel begon met de vraag in hoeverre leerlingen gestuurd moeten worden op loopbaanoriëntatie. Volgens Kasmi begint het sturen van de leerlingen bij de bewustwording dat bepaalde keuzes in het leven heel belangrijk zijn. Kasmi: “Bewustwording is vooral informeren en begeleiden bij iemands talentontwikkeling. Dat is in eerste instantie een taak voor de school, samen met de ouders.” Rachid ziet ook een verantwoordelijkheid voor de bedrijven en organisaties in Rotterdam. “Als we met elkaar in de regio Rotterdam vinden dat zorg en techniek de banenmotoren zijn van de toekomst, dan vind ik dat deze ondernemingen in de zorg en techniek de leerlingen meer mogen helpen om de juiste keuzes te laten maken. Zij zullen daarvoor dan wel bereid moeten zijn een diepte-investering te doen in het onderwijs”

Samenwerking verankeren

LOB-Media-3

Het tweede gespreksonderwerp was de vraag hoe we LOB samenwerkingen in het curriculum van een school kunnen verankeren. Sylvia Wiegers legt uit dat de subsidie van Fonds voor Cultuurparticipatie voor LOB Medialeren bedoeld was. Toch is bij aanvang van het project voorafgaand aan de ontwikkeling van het programma al bedacht hoe dit in de toekomst zou passen in de financiering die een school heeft voor bijvoorbeeld extra leertijd. “Als we het geld alleen hadden ingezet op uitvoering, dan was het weg geweest. In die zin moet je steeds kijken naar hoe het op lange termijn eruit zou kunnen zien. Het samenwerken gaat dan over de vraag hoe we met elkaar de handen ineen kunnen slaan”. Los van de benodigde financiële middelen en tijd van mensen, noemt Rachid het belang van het opbouwen van het sociaal kapitaal. Hij verwijst daarbij naar de steeds intensievere samenwerking in de drie jaar dat LOB Medialeren is ontwikkeld door SKVR, De Hef en Vakmanstad. “Het sociaal kapitaal dat daarmee in de afgelopen drie jaren is opgebouwd heeft bijzonder veel waarde: een sterke netwerkstructuur, een gezamenlijke taal en het onderlinge vertrouwen.”

Meer informatie over het lesprogramma, het handboek voor docenten en de publicatie vind je hieronder.

LOB-Media-foto-cover

LOB Medialeren – Op verhaal komen

Gratis download

LOB-Media-5

Persbericht LOB Medialeren