LOB Medialeren is een nieuw lesprogramma voor de onderbouw van het vmbo, ontwikkeld in een samenwerking van

  • Rotterdam Vakmanstad
  • SKVR
  • Rotterdams Vakcollege de Hef.
lob-media-publicatie2

Het lesprogramma

In LOB Medialeren worden het maken van filmverhalen en het ontwikkelen van een loopbaanperspectief gecombineerd. Tijdens LOB-activiteiten van de school maken leerlingen in leerjaar 1 en leerjaar 2 van het vmbo zeven korte filmverhalen. Hierin laten ze zien wie ze zijn, waar ze goed in zijn en wat ze in de toekomst willen. Voor het maken van de filmverhalen staat een mediavakdocent voor de klas. De mediavakdocent instrueert en begeleidt de leerlingen bij het voorbereiden, filmen en monteren van hun film.

Het onderzoek

Cover-onderzoek-op-verhaal-komen-20190717-11

We hadden bij de ontwikkeling en uitvoering van LOB Medialeren de kwaliteit van de authentieke leeromgeving en de ervaring van de leerling van de leeromgeving hoog op de agenda staan. In een participatief praktijkonderzoek hebben we samen met de leerlingen, mentoren en vakdocenten de lessen onder een vergrootglas gelegd om te ontdekken in hoeverre we onze doelen bereikten en wat we konden verbeteren of aanpassen. Dat leverde boeiende inzichten op voor de implementatie van LOB-activiteiten in een school. In de publicatie ‘Op verhaal komen; LOB Medialeren op RVC de Hef’ delen wij onze inzichten, aanbevelingen en ervaringen met het (Rotterdamse) onderwijsveld.

De publicatie

De publicatie van LOB Medialeren bestaat uit twee delen:

  • Op Verhaal Komen; LOB Medialeren op RVC de Hef. Het onderzoek naar de eigen lespraktijk.
  • LOB Medialeren; maken van filmverhalen. Een digitaal handboek voor mentoren en vakdocenten.

De twee delen dienen als inspiratiebron en als praktische leidraad voor de eigen onderwijspraktijk.

Op Verhaal Komen: LOB Medialeren op RVC de Hef

Verslag van een onderzoek naar de praktijk van LOB Medialeren op RVC de Hef.

LOB Medialeren; maken van filmverhalen

Docentenhandleiding voor mentoren en vakdocenten.

Voor vragen over de publicatie of het lesprogramma kunt u contact opnemen met Suzanne Hijstek.
suzanne@vakmanstad.nl
010-4408500