Het Vakhuis is een broedplaats voor leerlingen die vooruit willen en hun talenten en skills willen ontplooien.

IMG_0833

Als een buurthuis

Voor basisschoolleerlingen groep 7 en 8 heeft Het Vakhuis vooral een functie die vergelijkbaar is met een buurthuis. Na schooltijd kunnen kinderen hier hun interesses ontdekken en hun capaciteiten vergroten. Meedoen in de werkplaatsen stimuleert hen om op te groeien tot fysiek evenwichtige, sociaal weerbare en veerkrachtige mensen. De kinderen worden bovendien vaak gebracht en gehaald door ouders. Aangezien Het Vakhuis is gevestigd in het gebouw van middelbare school RVC De Hef, maken zowel ouders als leerlingen ook al vroeg kennis met het voortgezet onderwijs.

Werken aan portfolio

Leerlingen in het voortgezet onderwijs bouwen in Het Vakhuis aan een portfolio. Ze kiezen zelf uit de vier werkplaatsen de meest aansprekende. Dit zorgt voor veel enthousiasme. In de werkplaatsen ontdekken ze spelenderwijs hoe de praktijk werkt. De vakdocenten helpen hen met tips en tricks verder. Het levert vaak prachtige eindproducten op, waar leerlingen hun ziel en zaligheid in hebben gelegd.

Belevingswereld

De jongens en meiden groeien niet alleen inhoudelijk, ook persoonlijk. Competenties als samenwerken, communiceren, presenteren en reflecteren zijn verweven in alle opdrachten. Op deze manier speelt Het Vakhuis goed in op de belevingswereld van jongeren en op hun leerbehoefte.

Certificaat

certificaat-Rots-en-Water

Na het afronden van een lesmodule ontvangen de leerlingen een certificaat; de ultieme bevestiging van de skills die ze verworven hebben. Samen met beeldmateriaal van de opdracht, wordt het certificaat opgenomen in hun portfolio.

Ouders meer betrokken

Basisschoolkinderen die naar Het Vakhuis gaan, worden vaak gebracht en gehaald door ouders. Dit is een win-win voor iedereen. Zowel ouders als kinderen maken hierdoor al vroeg kennis met het voortgezet onderwijs.

Vast onderdeel in het curriculum

Voor jongeren van leerjaar 1 en 2 van het vmbo en van internationale schakelklassen gaat het Vakhuis vooral over Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). Dankzij deze insteek krijgen leerlingen betere mogelijkheden en ruimere keuzes voor hun (vervolg)onderwijs en hun beroep. Dit dringt het voortijdig verlaten van school terug en bevordert de studieresultaten.

Wisselwerking tussen Het Vakhuis en LOB

Tussen Het Vakhuis en LOB-lessen zit een mooie wisselwerking. In Het Vakhuis krijgen leerlingen te maken met andere vaardigheden en kennis dan tijdens reguliere schoolvakken. Dit kunnen vaardigheden en kennis zijn, waarvan de leerlingen zelf nog niet wisten dat ze daar goed in waren. Dit is nuttige informatie voor de LOB-lessen.

De juiste beroepskeuze

Tijdens de LOB-lessen oriënteren de eerste- en tweedejaars leerlingen zich onder begeleiding van hun mentor op de arbeidsmarkt. Ze doen ervaringen op tijdens stages, bedrijfsbezoeken en een opleidingsonderzoek. Zo komen ze er steeds beter achter waar ze goed in zijn, welke opleiding daarbij past en welk beroep aanspreekt. Het doel van LOB is dat leerlingen de juiste studie- en beroepskeuze maken met minder schooluitval en switchen van opleiding tot gevolg.

Reflectiefilm maken tijdens LOB Medialessen

Het verslag van hun leerervaringen, en de reflectie daarop, verwerken leerlingen in een film. Ze worden begeleid door Rotterdam Vakmanstad en de SKVR tijdens de LOB Medialessen. De reflectie op de belevenissen is een belangrijk onderdeel van het vak LOB. Hier legt de leerling een verbinding tussen de ervaring en de eigen persoon: wat vind ik hiervan en waarom vind ik dat? Het proces van het maken van de film tot aan montage zorgt voor een interessant denk- en keuzeproces, waarin de leerling voortdurend reflecteert.

Algemene doelen Het Vakhuis

  • Kennismaken met Techniek, Zorg, Media en Cultuur
  • Interesse wekken voor optimale keuze in (school)loopbaan
  • Praktische vaardigheden ontwikkelen
  • Persoonlijke vaardigheden ontwikkelen
  • Samenwerken

Lees hieronder meer over de vier werkplaatsen.

IMG_0945

Werkplaats Gezond

Zorg voor jezelf èn voor anderen.

IMG_9428

Werkplaats Techniek

Van idee tot eindproduct.

IMG_0217

Werkplaats Media

Van consument tot producent.

IMG_0147

Werkplaats Cultuur

Podium voor pleziermakers.