Betrokkenheid van ouders en/of opvoeders in het leerproces van kinderen is enorm belangrijk. Bij Rotterdam Vakmanstad krijgt dit vorm door zogenaamde ‘conversation starters’ voor thuis. Dit zijn kleine oefeningen en opdrachten die leerlingen mee naar huis krijgen om daar op een leuke en laagdrempelige manier een gesprek te voeren over de lessen. Andere voorbeelden van conversation starters zijn: certificaten, bakjes met zelfgemaakt eten, zaailingen en voor- en nabereidingen bij educatieve bezoeken.

Bewezen effectief

graphic

Verschillend onderzoek toont aan dat ouderbetrokkenheid thuis de meest effectieve vorm is. Dit wil zeggen dat er thuis positieve aandacht is voor wat er op school gebeurt. Met als gevolg een positief effect op de sociaal emotionele ontwikkeling en leerprestaties van kinderen en jongeren. Hoe vaker ouders zich ‘actief bemoeien’ met het leerproces, hoe prettiger kinderen zich voelen en hoe succesvoller de leerervaringen.

Hulpmoeders in het kader van ouderparticipatie

De inzet van hulpmoeders bij het bereiden en uitserveren van de gezonde lunch is een mooi voorbeeld van ouderparticipatie op school. Dit gebeurt onder leiding van de koks van Vakmanstad.

Activiteiten voor meer betrokkenheid

In het kader van onderlinge verbinding organiseert Rotterdam Vakmanstad ook verschillende activiteiten in samenwerking met de scholen. Deze activiteiten zijn gericht op kinderen, ouders, groepsleerkrachten en vakdocenten. Voorbeelden hiervan zijn: ouderdiners tijdens de kooklessen, uitstapjes naar musea binnen de filosofielessen en naar stadsboerderijen in het kader van de tuinlessen.

IMG_9760

Gespreksstof voor thuis

Conversation starters