IMG_9045

Wanneer is iets genoeg? Typisch zo’n vraag waar urenlang over gefilosofeerd kan worden. In de Leerlijn Filosofie gaan juffen en meesters met kinderen aan de slag met alledaagse dilemma’s en vragen en met beroemde filosofische thema’s. Kinderen leren hierdoor onderzoeken en zich in te leven in anderen. Ze leren over de geschiedenis en over de toekomst. Over robots. Over stelen. Over dingen delen.

Kinderen hebben veel vragen, vooral in relatie tot de actualiteit. Daarvan maken we tijdens deze filosofielessen graag gebruik. Door samen met hen gesprekken te voeren over van alles en nog wat vergroten kinderen hun communicatieve en argumentatieve vaardigheden. Ze leren nadenken, hun positie bepalen en met respect voor anderen te discussiëren. Ze kunnen zich hierdoor beter uiten en krijgen inzicht in emoties en argumenten die in conflicten opspelen.

Leerdoelen

  • Discussievaardigheden
  • Verkenning van wereldbeelden (door reflectie op eigen kennis, normen en waarden)
  • Jezelf verplaatsen in de ander
  • Gedachte-experimenten
  • Filosofische vraagstukken

Bekijk hieronder de andere leerlijnen