Het programma Doen-denken omvat vijf leerlijnen: Gezond, Groen, Filosofie, Techniek en Judo. Tijdens de lessen leren kinderen vooral om zichzelf en elkaar een spiegel voor te houden. Ze worden zich bewust van hun eigen ‘ik’, in relatie tot zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Ze ontdekken waar hun talenten liggen, wat hen trots maakt en wie en wat ze daarvoor nodig hebben.

IMG_9789

Fysiek, mentaal en sociaal

Iedere leerlijn heeft een fysieke, mentale en sociale component. Kinderen leren bijvoorbeeld om te gaan met gereedschap of media (fysiek) en ervaren daarbij dat samenwerken (sociaal) vereist is. Ook leren kinderen zich bewuster te worden van hun eigen ‘ik’ in relatie tot hun kennis, houding en gedrag en hun rol in de wereld (mentaal). Zo krijgen ze een beter beeld van hun ambities en talenten.

Integraal programma

IMG_1121

De diverse lessen houden verband met elkaar. Het zelf leren verbouwen van groenten, het vervolgens bereiden van deze groenten en daarna met elkaar in gesprek gaan over voedselconsumptie en klimaatbeheersing sluit naadloos op elkaar aan. Tijdens de lessen zelfverdediging ligt de nadruk op beweging. Het is gezond om te sporten, daar krijgen leerlingen ook weer energie van. De filosofielessen zijn bedoeld om met leerlingen in gesprek te gaan over hoe zij zelf denken en hoe de klas denkt over levensvragen en onderwerpen uit de dagelijkse praktijk.

Voor een duurzaam leven

Doen-denken is een aanbod van lessen, bovenop het reguliere lesprogramma, om leerlingen te ontwikkelen op andere vlakken dan rekenen en taal. Hierbij leren kinderen en jongeren op een duurzame manier omgaan met zichzelf, anderen, de omgeving en de wereld.

Lees hieronder meer over de vijf leerlijnen.

IMG_0347

Leerlijn Gezond

Kook- en smaaklessen. Leerzaam en lekker.

IMG_9141

Leerlijn Groen

Tuin- en natuurlessen. De wereld door groene vingers zien.

IMG_1085

Leerlijn Judo

Lessen weerbaarheid. Sterker door slim te zijn.

IMG_8878

Leerlijn Filosofie

Filosofielessen. Verwondering, vragen en verbeelden.

IMG_9853

Leerlijn Techniek

Technieklessen. Van idee naar oplossing.