Vakmanstad-Fotograaf-Marwan-Magroun-IMG_2096a

Schooljaar 2018-2019 was een sleuteljaar voor Rotterdam Vakmanstad. De doelen die leidend waren voor de transitie die we drie jaar geleden hadden ingezet moesten worden behaald. En dat is gelukt! Onze lesuitval op de scholen is nog nooit zo laag geweest. De samenwerking met de leerkrachten op het delen van lesthema’s is van de grond gekomen. Activiteiten in het kader van ouderbetrokkenheid intensiveerden. Een prachtresultaat.

Focus

Focus voerde het afgelopen jaar in alles de boventoon. Focus om beter onderwijs aan kinderen te geven. Om scholen beter te ondersteunen bij het ontzorgen in de leertijduitbreiding. En om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor vakdocenten op een arbeidsmarkt met een tekort aan docenten. We hebben er daarom voor gezorgd dat onze interne organisatie goed op orde was en stappen gezet om ons team te professionaliseren. Alleen zo konden we de kwaliteit van de uitvoering van onze programma’s en de samenwerking met de scholen verbeteren en leerlingen het beste onderwijs bieden.

Lerende organisatie

Die focus heeft zijn vruchten afgeworpen. Het organiseren van de Gezonde lunches hebben we overgedragen aan Voedseleducatie010. Verder hebben we gekeken naar hoe we als Vakmanstad een lerende organisatie kunnen zijn. Een organisatie waar bevlogen vakdocenten de ruimte krijgen om relevante lesprogramma’s en een bijzondere leeromgeving voor kinderen te ontwikkelen. Waar mensen zichzelf zijn, hun talenten ontplooien en waar fouten gemaakt mogen worden in het kader van continue verbetering. Transparantie en samenwerking is nóg belangrijker geworden. De website, nieuwsbrieven en het intranet zijn geprofessionaliseerd en droegen bij aan ons saamhorigheidsgevoel. Ook ons nieuwe onderkomen aan de Batavierenstraat bevorderde dat.

Inhoud maakt bevlogen

Waar ik het meest van onder de indruk ben, is dat het programma Doen-denken is ontwikkeld dankzij de inzet van onze eigen vakdocenten en onderwijsassistenten. Zij hadden de uitdaging om vakoverschrijdend lessen op elkaar af te stemmen. De persoonlijke interacties die daaruit ontstonden, hebben het Vakmanstad-team een nóg hechter team gemaakt. Wat scholen willen is – kort gezegd – een integraal programma dat combinaties maakt tussen onze lessen en methodes en inhoud van hun lessen. Op die manier stellen wij scholen in staat om hun kinderen extra kansen te bieden. We willen geen gaten vullen in de leertijduitbreiding, maar zinvolle lessen bieden waar leerlingen mentale, fysieke en sociale vaardigheden ontwikkelen. We hebben naar de wensen van scholen geluisterd. Net zoals we dat hebben gedaan als het op pedagogische kennis en vaardigheden van onze leerkrachten en assistenten aankwam. We hebben gericht geïnvesteerd in opleidingen. Het tilde onder andere ons klassenmanagement naar een hoger niveau.

Buiten kijken

Het is goed om te zien dat het Rotterdams onderwijsbeleid het belang inziet van sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat sluit uitstekend aan op de missie en visie van Vakmanstad. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), dat pleit voor een leertijduitbreiding van 10 uur voor basisscholen in een aantal Rotterdamse wijken, levert ons toekomstige kansen op. We hebben intensief contact gehad met onderwijsbesturen, scholen en de gemeentelijke politiek en met onze samenwerkingspartners om wensen, mogelijkheden en ambities rondom aanvullend onderwijs in kaart te brengen. Want met een gezamenlijke visie kunnen we meer impact maken. Stichting De Verre Bergen, een van onze samenwerkingspartners, verlengde afgelopen jaar de financiële ondersteuning van ons programma tot medio 2021. Dat is supergoed nieuws. We hebben een sterk team en ons programma staat. Hiermee zijn we toe aan de volgende fase: opschaling.

Terugkijkend op het afgelopen boekjaar ben ik trots op de resultaten die we hebben bereikt. Ik wil iedereen bedanken voor alle hulp, inzet en ijver.

Veel leesplezier!

Rachid el Ousrouti

Directeur