Met ons lesprogramma Doen-denken leren we kinderen goed te zorgen voor zichzelf, de ander en de wereld. Daarom hebben de lessen van Doen-denken een fysieke, mentale en sociale component. Kinderen leren bijvoorbeeld om te gaan met gereedschap (fysiek) en ervaren daarbij dat samenwerken (sociaal) vereist is. Ook leren kinderen zich bewuster te worden van hun eigen ‘ik’ in relatie tot hun kennis, houding en gedrag en hun rol in de wereld (mentaal).

In de rubriek ‘In de les’ beschrijven we de praktijk van onze lessen. Het biedt een kijk op de werkwijze van onze vakdocenten om de fysieke, mentale en sociale componenten in een les samen te brengen.

Lees hieronder de verhalen uit de lessen

IMG_9130

Vogeltje wat zing je vroeg

Hoe de groenlessen van Iris de leerlingen verder helpen.

techniek-22

Thuis in de techniek

'Zeg nooit: Meester, ik snap het niet.'

Foto-filosofie-2uit-film

Lessen van de praktische filosoof

Bij filosofie moeten de leerlingen hard aanpoten, goed opletten en niet frutten.