De thema’s die behandeld zijn waren: ‘sterk zijn’, ‘persoonlijke ruimte’, ‘lichaamstaal’, ‘grenzen’ en ‘pesten’.

Examen

certificaat-Rots-en-Water

Als examenstuk schreven ze op een plankje hun voornemen of doel voor de komende tijd. Daarna sloegen ze onder toeziend oog van hun mentor en van directeur Selma Klinkhamer, in één klap het plankje door!

Ondanks het moeilijke tijdstip, want midden op de dag, waren toch enkele ouders aanwezig bij de presentatie en de uitreiking van de certificaten.

Mentor-ouder-leerling gesprek

Het leertraject, de opgedane kennis en ervaring worden op een later tijdstip tijdens de mentor-ouder-leerling (MOL) gesprekken besproken. In deze eindbespreking krijgt de leerling de lead om te vertellen welke vorderingen hij of zij de afgelopen periode heeft gemaakt.

Certificaat Rots en water 2018

Het certificaat was opnieuw een houten plankje, waarop de skills door Vakhuis leerlingen van de Internationale Schakelklassen (ISK) met de lasercutter zijn gegraveerd.