Logo-De-Globe
Bekijk de website van OBS de Globe

OBS De Globe heeft twee locaties: Zwartewaalstraat en Den Hertigstraat. Op beide locaties is het Doen-denken programma voor elke groep onderdeel van het reguliere lesrooster. Alle vijf leerlijnen worden hierin aangeboden, met uitzondering van Techniek en Gezond voor de groepen 1 en 2. De leerlijn Judo is overgedragen aan de school en wordt gegeven door een eigen judodocent. De school is een wereldschool, waar iedereen denkt als een wereldburger en zich gedraagt als een goede buur.

Het lesprogramma

Tuin- en natuurles     groep 1 t/m 8

Kook- en smaakles    groep 3 t/m 8

Judoles                        groep 1 t/m 8

Filosofieles                 groep 1 t/m 8

Techniekles                groep 3 t/m 8

Leslokalen en materialen

Natuur- en tuinles: op de locatie Zwartewaalstraat is op het schoolplein een kleine leertuin, waar kinderen kunnen wroeten in de aarde. De theorielessen worden verzorgd in het lokaal van de juf of meester. Op de Den Hertigstraat huurt De Globe een stuk grond van de gemeente Rotterdam. Er is genoeg tuingereedschap en –materiaal om mee aan de slag te gaan.

Kook- en smaakles: er is op beide locaties een keuken waar leerlingen hun kookkunsten vertonen. Kook- en keukengerei, zoals potten, pannen en bestek, is volop in huis.

Judoles: in de gymzaal liggen speciale matten om veilig te vallen. De kinderen dragen een judopak. Judopakken zijn geregeld.

Filosofieles: er is een speciaal filosofielokaal voor Rotterdam Vakmanstad beschikbaar.

Techniekles: er is een speciaal natuur- en technieklokaal voor Rotterdam Vakmanstad beschikbaar. Technische materialen en gereedschap zijn ruimschoots aanwezig.